HỌC, T. ĐỨC; ANH, N. T.; LONG, L. ĐỨC; THOAN, N. N. Đánh giá lãng phí trong xây dựng bằng phân tích nhân tố và các mô hình trí tuệ nhân tạo. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, v. 16, n. 5V, p. 151-167, 29 dez. 2022.