MINH, P. C.; MY, L. N. T. Đánh giá độ bền sun-phát của vữa xây dựng chứa bột gạch đất sét nung phế thải. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, v. 16, n. 5V, p. 114-124, 29 dez. 2022.