TUẤN, V. V.; NGUYÊN, H. ĐÌNH. Nghiên cứu sử dụng nền cát - cao su phế thải để giảm chấn động cho công trình khi có động đất. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, v. 16, n. 5V, p. 168-180, 29 dez. 2022.