PHƯƠNG, P. N.; TRUNG, L. M.; HOÀNG, H. H.; THẢO, T. T. T.; CƯỜNG, N. T.; CHÂU, L. ĐỨC. Ảnh hưởng của cốt liệu cao su đến tính chất cơ lý của cấp phối đá dăm-cao su gia cố xi măng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, v. 15, n. 7V, p. 68-78, 22 nov. 2021.