HòaN. N.; HUÂN, N. X.; QUÂN, T. H.; HoànV. K. Nghiên cứu sử dụng bùn thải nạo vét sông Nhuệ chế tạo gốm tường theo phương pháp tạo hình bán khô. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 15, n. 6V, p. 12-22, 17 nov. 2021.