Hiếu, P. N. (2022). Khảo sát khả năng chịu lực tiết diện của dầm thép chữ C tạo hình nguội có lỗ khoét. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V), 87-100. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-08