(1)
Dat, C. Nghiên Cứu Kết Hợp Công Cụ GIS Và Phần Mềm HEC-RAS Trong Bài Toán Lan Truyền Sóng Vỡ đập. TCKHCNXD 2018, 12, 50-58.