(1)
Hai Ninh, C.; Tham, N.; Duc, V. Quy Trình Thi Công Lắp Ghép Cấu Kiện Bê Tông Nhẹ Chống Cháy Cho Cột Thép Chữ H Và Dầm Thép Chữ I. TCKHCNXD 2018, 12, 36-42.