(1)
Tung, P.; Dao, P.; Tung, D.; Quang, N. Nghiên Cứu Sự Hình Thành Và Mở Rộng Khe Nứt Thẳng Góc Trong Dầm Bê Tông Cốt Thép Khi Chịu Tác Dụng Của Tải Trọng Ngắn Hạn. TCKHCNXD 2018, 12, 3-10.