(1)
Diệu ChinhL. T.; Hằng, H. T.; QuỳnhB. D. Ứng Dụng Dữ Liệu Sentinel-5P Tropomi Trên Nền Tảng Google Earth Engine Trong Theo Dõi ô Nhiễm Không Khí Tại Thành Phố Thái Nguyên. TCKHCNXD 2023, 17, 78-94.