(1)
Hưng, Đặng V.; Quân, B. L.; Tùng, B. T.; ThắngN. T. Tính Toán Giới Hạn Chịu Lửa Của Dầm Bê Tông Cốt Thép Tiết Diện Chữ Nhật Theo Tiêu Chuẩn Thiết Kế SP 468.1325800.2019. TCKHCNXD 2022, 16, 57-73.