(1)
Hiếu, P. N. Khảo Sát Khả Năng Chịu Lực Tiết Diện Của Dầm Thép Chữ C Tạo Hình Nguội Có Lỗ Khoét. TCKHCNXD 2022, 16, 87-100.