(1)
Hòa, P. D.; HùngT. V.; Thắng, P. B.; Hằng, N. T. N. Nghiên Cứu Phân Tích động Lực Học Của Kết Cấu Cầu đường Sắt Cao Tốc. TCKHCNXD 2021, 15, 1-12.