(1)
HòaN. N.; Huân, N. X.; Quân, T. H.; HoànV. K. Nghiên Cứu Sử Dụng Bùn Thải Nạo Vét Sông Nhuệ Chế Tạo Gốm Tường Theo Phương Pháp Tạo Hình Bán Khô. TCKHCNXD 2021, 15, 12-22.