(1)
Lý, B. S.; Hùng, N. V. Nghiên Cứu Khả Năng Kết Hợp Thiết Bị Hấp Thụ Khí độc Hại, Thiết Bị Lọc Bụi ướt để Xử Lý Khí Thải. TCKHCNXD 2018, 12, 97-105.