(1)
Hạ, T. Đức. Nghiên Cứu, đánh Giá Trạng Thái Dinh Dưỡng Hồ Chứa Nước Cao Vân Phục Vụ Cấp Nước Sinh Hoạt. TCKHCNXD 2018, 12, 78-85.