[1]
Hai Ninh, C., Tham, N. và Duc, V. 2018. Quy trình thi công lắp ghép cấu kiện bê tông nhẹ chống cháy cho cột thép chữ H và dầm thép chữ I. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 12, 2 (tháng 4 2018), 36-42. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(2)-06.