[1]
Nhu Thao, D., Binh, L., Phuong, T., Hiep, N., Chinh, T. và Cuong, N. 2018. Phân tích bậc hai phi đàn hồi cột ống thép nhồi bê tông. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 12, 2 (tháng 4 2018), 18-23. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(2)-03.