[1]
Huy, P. 2024. Đường cong quan hệ lực cắt – chuyển vị ngang cho cột bê tông cốt thép chịu tải trọng lặp. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 18, 1V (tháng 2 2024), 106-119. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce2024-18(1V)-09.