[1]
Danh, N., Nghiêm, Đoàn, Quy, P., Lan, N., Hiếu, N. và CườngN.H. 2024. Phân tích tĩnh phi tuyến hình học và vật liệu cấu kiện dầm-cột ống thép tròn nhồi bê tông. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 18, 1V (tháng 2 2024), 13-25. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce2024-18(1V)-02.