[1]
Tú Đỗ A., HiếuN.M., TâmT. Đức và Hà LyN.T. 2022. Dự báo khả năng nứt nhiệt trong bê tông tuổi sớm trong kết cấu trụ cầu sử dụng mạng nơ-ron nhântạo. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN. 16, 5V (tháng 12 2022), 139-150. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-12.