[1]
Hiếu, P.N. 2022. Khảo sát khả năng chịu lực tiết diện của dầm thép chữ C tạo hình nguội có lỗ khoét. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN. 16, 5V (tháng 12 2022), 87-100. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-08.