Quay trở lại bài viết chi tiết Khảo sát các tham số ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của dầm bê tông không cốt thép đai được gia cường chịu cắt bằng tấm CFRP Tải về Tải tệp PDF