Quay trở lại bài viết chi tiết Xác định vùng hư hỏng trên kết cấu dạng bản sử dụng độ cong dạng dao động theo hai phương và mạng nơ ron tích chập Tải về Tải tệp PDF