Quay trở lại bài viết chi tiết Dự báo khả năng nứt nhiệt trong bê tông tuổi sớm trong kết cấu trụ cầu sử dụng mạng nơ-ron nhântạo Tải về Tải tệp PDF