Quay trở lại bài viết chi tiết Chuyển đổi trong thực hành kiến trúc nhà ở đô thị tại Hà Nội thời kỳ đổi mới dưới hình thức khu đô thị mới Tải về Tải tệp PDF