Quay trở lại bài viết chi tiết Phân tích dao động riêng của tấm bằng vật liệu rỗng theo lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất Tải về Tải tệp PDF